BİLİMSEL PROGRAM

13:30 - 14:00 Farkli Bir Bakış; Gıda Kaynaklı Antibiyotik Direnci
Ahmet Başustaoğlu
14:00 - 16:10 PANEL 1: Her Yönüyle Öksürük
Moderatörler:
Alper Tutkun, Bülent Tutluoğlu
14:00 - 14:30 Tanım, Epidemiyoloji, Komplikasyonlar Akut Subakut Öksürük
Alper Tutkun
14:30 - 14:50 Yetişkinlerde Kronik Öksürüğe Yaklaşım
Bülent Tutluoğlu
14:50 - 15:10 Çocuklarda Kronik Öksürüğe Yaklaşım
Mahir İğde
15:10 - 15:40 Öksürük Tedavisinde Son Gelişmeler
Birsen Pınar Yıldız
15:40 - 16:10 Öksürük Tedavisinde Tamamlayıcı Yöntemler
Atilla Tekat
16:10 - 16:30 KAHVE MOLASI
16:30 - 18:00 PANEL 2: Dispne
Moderatörler:
Asım Kaytaz (Online), Birsen Pınar Yıldız
16:30 - 17:00 Tanı, Tanım, Genel Yaklaşımlar
Uğurcan Tanülkü
17:00 - 17:30 KOAH ve Dispne
Şermin Börekçi
17:30 - 18:00 Üst Solunum Yolları ve Dispne
Asım Kaytaz (Online)
18:00 - 19:00 18:00 - 18:15 - Açılış Töreni
Açılış Konuşmaları: Bülent Tutluoğlu, Murat Toprak

Covid Döneminde İlaç Sektöründeki Yenilikler ve Yatırımlar
Oturum Başkanı :
Murat Toprak
Konuşmacılar :İbrahim Sayın, Zafer Toksöz(Arven İlaç, Toksöz Grup YK Başkanı)
09:00 - 11:00 PANEL 3: Covid-19 Enfeksiyonunda Son Gelişmeler
Moderatörler:
Ahmet Başustaoğlu, İbrahim Sayın
09:00 - 10:00 Giriş, Epidemiyoloji, Tanı, Aşı Çalışmaları
Selim Badur (Online)
10:00 - 11:00 Klinik, Akciğer Tutulumu,Tedavisinde Son Gelişmeler
Sibel Arınç
11:00 - 11:30 KAHVE MOLASI
11:30 - 13:00 PANEL 4: Alerji Tanı ve Tedavisi
Moderatörler:
Bahattin Çolakoğlu, Haluk Çokuğraş
11:30 - 12:00 Alerjik Spektrum ve Alerji Tanısında Kullanılan Testler
Mahir İğde
12:00 - 12:30 Alerji Tedavisinde Biyolojik Ajanlar, Son Gelişmeler
Arzu Didem Yalçın (Online)
12:30 - 13:00 Alerjik Rinit 2021
İbrahim Sayın
13:00 - 14:00 YEMEK ARASI
14:00 - 16:00 PANEL 5: Spesifik Ümmünoterapi
Moderatörler:
Nerin Bahçeciler (Online), Arzu Didem Yalçın (Online)
14:00 - 15:00 Pediatride Spesifik İmmünoterapi Uygulamaları
Nerin Bahçeciler (Online)
15:00 - 16:00 Erişkinde Spesifik İmmünoterapi Uygulamaları
Bahattin Çolakoğlu
16:00 - 17:30 Sözlü Bildiri Sunumları
Oturum Başkanları:
Arzu Didem Yalçın (Online), Günay Aydın

16:00-16:10
S1 - Septorinoplasti Operasyonu Geçiren Hastaların Covid-19 Yaşam Kalitesine Etkisi Ölçeği ile Değerlendirilmesi

Ayşe Çeçen (Online)

16:10-16:20
S2 - COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası Subakut Dönemde Gelişen Pneumocystis Jirovecii Pnömonisi

Eminegül Yavuzsan

16:20-16:30
S3 - Nadir Görülen Bir olgu: Nazofarenkse Saplanmış Dev Yabancı Cisim

Erbay Demir

16:30-16:40
S4 - Posterior kanal benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV) hastalarının epidemiyolojik özelliklerinin ve mevsime göre dağılımlarının incelenmesi

Ender Seçkin

16:40-16:50
S5 - Ağız Hijyen Bozukluğuna Bağlı Gelişen Dil Ve Submandibular Apseli Pediatrik Olgu Sunumu

Özlem Özpenpe

16:50-17:00
S6 - Atopi ve Alerjik Hastalık Varlığı Radyokontrast Madde Alerjisi için Bir Risk Faktörümü?

Kadriye Terzioğlu

17:00-17:10
S7 - Ağır astımlı monoclonal antikor tedavisi alan hastalarda SARS-CoV-2 pandemisinin tedavi süreçlerine etkisi

Gökhan Aytekin

17:10-17:20
S8 - SARS-CoV-2 pandemisi boyunca hipereozinofilik persistant astımlı mepolizumab tedavisi alan hastaların değerlendirilmesi

Emel Atayik

17:20-17:30
S9 - Çocuklarda akut lenfoblastik löseminin etiyolojisinde ebeveyn ile ilişkili risk faktörlerinin incelenmesi

Oznur Yilmaz Gondal (Online)

09:00 - 11:00 PANEL 6: Astımda Son Gelişmeler
Moderatörler:
Füsun Yıldız, Mahir İğde
09:00 - 10:00 Atopik Dermatitten Astıma
Feyzullah Çetinkaya (Online)
10:00 - 11:00 Öksürük Semptomuna Yaklaşım
Füsun Yıldız
11:00 - 11:30 KAHVE MOLASI
11:30 - 13:00 PANEL 7: Çevresel Etkenler ve Solunum Sistemi Hastalıkları
Moderatörler:
Nihat Sapan, Bülent Tutluoğlu
11:30 - 12:00 Çocuklarda Hava Kirliliği ve İklim Değişikliklerinin Solunum Sağlığı Üzerine Etkileri
Nihat Sapan
12:00 - 12:30 Erişkinlerde Hava Kirliliği ve İklim Değişikliklerinin Solunum Sağlığı Üzerine Etkileri
Nejdiye Mazıcan
12:30 - 13:00 Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Tanı ve Tedavisinde Son Gelişmeler
Günay Aydın
13:00 - 14:00 YEMEK ARASI
14:00 - 16:00 PANEL 8: Solunum Yolu Enfeksiyonları
Moderatörler:
Günay Aydın, Ahmet Başustaoğlu
14:00 -14:30 Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarına Yaklaşım
Fatih Öktem
14:30 - 15:00 Rinosinüzitlerde Medikal vs Cerrahi Tedavi
Fikret İleri
15:00 - 15:30 Larengofarengeal Reflüde Yeni Gelişmeler
Arif Ulubil
15:30 - 16:00 Vokal Kord Hastalıkları Tanı-Tedavi
Ferhan Öz
09:00 - 11:00 PANEL 9: Obstrüktif Uyku Apnesinde Son Gelişmeler
Moderatörler:
Murat Toprak, Çağlar Çuhadaroğlu
09:00 - 09:30 OSAS'da Tanım, Risk Fakörleri ve Tanı
Teyfik Turgut
09:30 - 10:00 KBB Yöntemleriyle OSAS'lı Hastaya Yaklaşım
Alp Demireller
10:00 - 10:30 OSAS'da Medikal Tedavi
Çağlar Çuhadaroğlu
10:30 - 11:00 Osas'da Cerrahi Tedavi
Mustafa Gerek
11:00 - 11:30 KAHVE MOLASI
11:30 – 12:30 KONFERANS: Tütün Ürünlerinin Sağlık Üzerine Etkileri ve Bırakma Yöntemleri
Moderatör:
Teyfik Turgut
Sigara, Tütün Ürünleri, Elektronik Sigaranın Sağlık Üzerine Etkileri ve Sigara Bırakma Tedavileri
Çağlar Çuhadaroğlu
12:30 Kapanış